Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
drenaż

  Drenaż


  jm:    mb
  śr. 50, 80, 100mm
Każdy budynek mieszkalny czy też gospodarczy narażony jest na czasową lub stałą ekspozycję jego elementów podziemnych na szkodliwe działanie wód gruntowych i opadowych. Jedynym skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest trwałe obniżenie poziomu wód gruntowych przez wykonanie drenażu opaskowego wzdłuż obrysu budynku.
strona producenta